Articles for the Month of mars 2014

Vindkraft

Jeg vil i de neste innleggene mine ta for meg litt forskjellige fornybare energier, og først ut er vindkraft.

Vindkraft er den kinetiske energien til vinden, eller måten å omdanne denne energien til elektrisitet på, ved hjelp av vindturbiner. Ved hjelp av store vindturbiner samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet. Vindturbinene er vanligvis knyttet til det nasjonale energinettet. Vindkraft og vannkraft er komplementære energiformer, ved at vannkraften kan representere grunnlasten som økes og reduseres ettersom hvor mye det blåser. Det blåser mest om vinteren og sammen med et godt utbygd nett og de gode reguleringsmulighetene i vannmagasinene er den uregulerte vindkraft godt egnet i det norske energisystemet.

Vindturbiner plasseres normalt på land, men flere land, spesielt i Europa, installerer turbiner til havs hvor de står på grunne farvann. Horns Rev i Danmark er et slikt sted. Det finnes planer om offshore vindkraftverk flere steder langs kysten. Men havdybden utenfor Norskekysten er raskt dyp og bunnfast vindkraft ofte uaktuelt. Statoil har laget en fullskala flytende vindturbin kalt HyWind. HyWind har siden 2009 operert og levert gode driftsresultater utenfor Karmøy. Sway er et annet selskap som også har installert en nedskalert flytende turbin utenfor Bergen.

Vindkraft fremstår som en av flere alternative kilder til elektrisitet produsert ved hjelp av fossile brennstoffer. Norge har et betydelig utbyggingspotensiale og blant Europas beste vindresurser. Vindkraft er i dag avhengig av økonomisk støtte for å være økonomisk lønnsom for eier av verket. Støtten gis ved at alle produsenter av ny fornybar elektrisk energi tildeles elsertifikater som forbruker er pålagt å kjøpe. Det betyr at alle fornybare energiformer, både sol, vind, bio, vann og andre fornybare, som levere elkraft får lik støtte. Dette gjør at de billigste og mest egnede fornybare energiformene blir bygget ut. Elsertifikatmarkedet har eksistert i Sverige siden 2003 og Norge ble en del av systemet i 2012. Norge og Sverige har et felles mål om å bygge 26,4 TWh innen 2021. Landene finansierer halvparten hver og begge lands myndigheter tror halvparten vil bli bygget i hvert land. Av de 13,2 TWh vil trolig vindkraft og vannkraft, hovedsakelig småkraft, levere 6-7 TWh hver innen 2021. Dette betyr i praksis rundt 1000 kommersielle vindturbiner på 2-3 MW.

På global basis var det ved utgangen av 2011 en installert effekt på 240 000 MW vindkraft.

Jeg må bytte katalysator!

Etter EU-kontroll på bilen, fikk jeg beskjed om at jeg må bytte katalysator. Sukk. Alltid utgifter når man har bil :(

Vet dere egentlig hva en katalysator er, og hvordan den fungerer?

Jeg leste om det i Store Norske Leksikon:

Katalysator monteres i bilens eksosanlegg for å redusere utslipp av skadelige restgasser etter forbrenningen. Dette skjer gjennom en kjemisk prosess, som omdanner skadelige stoffer til mindre skadelige stoffer ved en gitt driftstemperatur på katalysatoren. Siden 1989 er katalysator påbudt i alle nye personbiler i Norge.

Alt som er bra for miljøet er positivt, selv om jeg godt kunne unnvært den utgiften akkurat nå!

Men det er lørdag!!! Her er to som virkelig slapper av :

 

Billig eller dyrt?

HER kan du nå sjekke om det du putter i handlekurven er billig eller dyrt. Veldig grei side med god oversikt, og de sjekker prisene hver uke!

OVERSIKTLIG: Prisen på dagligvarene presenteres i en godt lesbar tabell, som viser prisen for siste uke eller akkumulert for hele 2013. (SKJERMDUMP: ENHVER.NO)

Kildesortering

Er dere flinke til å kildesortere??

Husk at vi alle kan gi et bidrag til å bedre verden, om vi alle gjør litt.

Når man kildesorterer, sorterer man avfallet i forskjellige avfallstyper etter hva de er laget av. For eksempel kan man i de fleste norske kommuner levere glass og metall, elektrisk og elektronisk avfall (etter EU direktiv), papp, papir, kartong, plastemballasje og våtorganisk avfall (matavfall), og avløpsvann hver for seg. God kildesortering muliggjøre gjenvinning ved å bruke avfallet som råvare helt eller delvis i produksjon av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å stadig hente ut nye naturressurser blir mindre.

Kildesortering er ikke nytt:

Britisk husmor i London 1941 kildesorterer papp og hermetikkbokser for gjenbruk. Vare- og materialmangel under andre verdenskrig førte til rasjonering, kildesortering av avfall, økt ombruk og gjenvinning.