Articles for the Month of januar 2014

Salting av veier

All saltingene som i disse dager pågår på våre veier, er totalt unødvendig og veldig ødeleggenede for miljøet vårt.

Til og med Miljødirektoratet mener veisalting kan være ulovlig, bare les her:

http://www.bygg.no/article/1179452

Leste at man ber hundeeiere skylle potene på hundene sine etter at de har gått langs saltedeveier, slik at de unngår etseskader på potene. Hva med alt saltet som siver ned i grunnvannet? I bekker og elver….

Nei, frem med skikkelig ploging og sandstrøing, og frem med piggdekkene igjen!